Tellskapel (Tellskapelle)

De Tellskapel werd gebouwd tussen 1879 en 1880. De kapel ligt aan de Tellsplatte aan de oever van het Vierwoudstedenmeer – daar waar Wilhelm Tell volgens de sage van de boot van landvoogd Gessler gesprongen is. Het interieur van de kapel wordt opgesierd door vier fresco's, die verschillende scènes uit het verhaal van Wilhelm Tell laten zien. Boven de Tellskapel bevindt zich sinds 2001 het grootste klokkenspel van Zwitserland. Ieder vol uur beginnen de klokken te spelen.